Spring Dreams Orange Pip

Spring Dreams Orange Pip vrl. keur preferent

Kampioen sectie B regionale keuring Houten 2010
Moeder van o.a. Spring Dreams Orange Gina ster (V. Griashall Kiwi) en Spring Dreams Orange Lady ( V.Cadlanvalley Landlord)

Afstamming: http://www.allpedigree.com/